// terug

Eric Osterweil

Eric Osterweil

Opleiding

Ph. D., computerwetenschappen, University of California, Los Angeles, Los Angeles, CA
B.A., computerwetenschappen, Johns Hopkins University, Baltimore, MD
B.A., fysica, Johns Hopkins University, Baltimore, MD

Verwante links

Senior Research Scientist

Biografie

Eric Osterweil is een Senior Research Scientist (onderzoeker) in het team van Verisign Labs. Hij ontving zijn Ph.D. van de afdeling computerwetenschappen aan de UCLA in 2010. Hij schreef zijn thesis in het Internet Research Lab (IRL), met professor Lixia Zhang als mentor, en zijn onderwerp was een nieuw substraat voor beveiligingssystemen op maat van het internet, genoemd "Measurable Security" of "meetbare beveiliging".

Eric is actief lid van de IETF en andere onderzoeksgemeenschappen. In de IETF draagt hij bij aan de doorontwikkeling van protocols en systemen als DNS en DNSSEC. In het kader van zijn bijdrage aan de gemeenschap heeft Eric verschillende hulpprogramma's ontwikkeld die de ontwikkeling van DNSSEC hebben vergemakkelijkt en doen evolueren (inclusief SecSpider, dnsfunnel, dnskey-grab en Vantages). Veel van Erics arbeidsactiviteiten hebben geresulteerd in publicatie van zijn onderzoeksresultaten op verschillende samenkomsten van ACM en IEEE.

Als student behaalde Eric bachelordiploma's in zowel computerwetenschappen en fysica aan de universiteit John Hopkins. Na zijn studies werkte hij bij verschillende bedrijven en bekleedde hij gedurende acht jaar verschillende functies.

Onderzoek

Documenten in het kader van conferenties en workshops
"Dissecting Ghost Clicks: Ad Fraud Via Misdirected Human Clicks" ('Ghost clicks' analyseren: reclamefraude door valse addresseringen)
Sumayah Alrwais, Christopher Dunn, Minaxi Gupta, Alexandre Gerber, Oliver Spatscheck, Eric Osterweil, Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC) 2012, december 2012 (Jaarlijkse conferentie over toepassingen voor computerbeveiliging)

"Behavior of DNS' Top Talkers, a .com/.net View" (Gedrag van DNS's topsprekers, een zicht op .com/.net)
Eric Osterweil, Danny McPherson, Steve DiBenedetto, Christos Papadopoulos, Dan Massey,
PAM 2012: Passive and Active Measurement Conference, maart 2012 (PAM 2012: conferentie over passieve en actieve metingen)

"Reducing the X.509 Attack Surface with DNSSEC's DANE" (Het X.509 beveiligingsrisico verkleinen met DANE van DNSSEC)
Eric Osterweil, Burt Kaliski, Matt Larson, Danny McPherson,
Securing and Trusting Internet Names, SATIN 2012, maart 2012 (Internetnamen beveiligen en vertrouwen)

"The Great IPv4 Land Grab: Resource Certification for the IPv4 Grey Market" (De grote bezetting van IPv4-ruimte: broncertificatie voor de grijze markt van IPv4)
Eric Osterweil, Shane Amante, Danny McPherson, Dan Massey,
Tenth ACM Workshop on SIGCOMM Hot Topics in Networks (HotNets-X), november 2011 (Tiende ACM-workshop over hot topics van SIGCOMM in netwerken)

"Deploying and Monitoring DNS Security (DNSSEC)" (DNS-beveiliging uitvoeren en controleren)
Eric Osterweil, Dan Massey, Lixia Zhang,
IEEE Computer Society, 25th Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC '09), december 2009 (IEEE-computermaatschappij, 25e jaarlijkse conferentie over computerbeveiligingstoepassingen)

"Managing Trusted Keys in Internet-Scale Systems" (Vertrouwde sleutels in systemen op de schaal van het internet beheren)
Eric Osterweil, Dan Massey, Lixia Zhang,
The Workshop on Trust and Security in the Future Internet (FIST '09), juni 2009 (De workshop over vertrouwen en beveiliging voor het internet van de toekomst)

"Quantifying the Operational Status of the DNSSEC Deployment" (De operationele status van de DNSSEC-implementatie in cijfers omzetten)
Eric Osterweil, Michael Ryan, Dan Massey, Lixia Zhang,
Proceedings of the 6th ACM/USENIX Internet Measurement Conference (IMC '08), , oktober 2008 (Gebeurtenissen tijdens de 6e ACM/USENIX conferentie over de meting van het internet)

"Limiting Replay Vulnerabilities in DNSSEC" (Replay-kwetsbaarheden beperken in DNSSEC)
He Yan, Eric Osterweil, Jon Hajdu, Jonas Acres en Dan Massey,
4th IEEE ICNP Workshop on Secure Network Protocols (NPSec '08), oktober 2008 (4e IEEE ICNP-workshop over veilige netwerkprotocols)

"Observations from the DNSSEC Deployment" (Observaties uit de DNSSEC-implementatie)
Eric Osterweil, Dan Massey, Lixia Zhang,
3th IEEE ICNP Workshop on Secure Network Protocols (NPSec '07), oktober 2007 (3e IEEE ICNP-workshop over veilige netwerkprotocols)

"Zone State Revocation for DNSSEC" (Zonestatus-herroeping voor DNSSEC)
Eric Osterweil, Vasileios Pappas, Dan Massey, Lixia Zhang,
Proceedings of ACM Sigcomm Workshop on Large Scale Attack Defenses (LSAD '07), augustus 2007 (Gebeurtenissen tijdens de ACM Sigcomm-workshop over verdediging tegen grootschalige aanvallen)

"Security Through Publicity" (Veiligheid door openbaarheid)
Eric Osterweil, Dan Massey, Batsukh Tsendjav, Beichuan Zhang, Lixia Zhang,
USENIX First Workshop on Hot Topics in Security (HotSec '06), juli 2006 (USENIX eerste workshop over hot topics in beveiliging)

"System for Simulation, Emulation, and Deployment of Heterogeneous Sensor Networks" (Systeem voor stimulatie, emulatie en implementatie van heterogene sensornetwerken)
Lewis Girod, Thanos Stathopoulos, Nithya Ramanathan, Jeremy Elson, Deborah Estrin, Eric Osterweil en Tom Schoellhammer,
Proceedings of the second ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems (SenSys), november 2004 (Gebeurtenissen van de tweede ACM-conferentie over ingesloten genetwerkte sensorsystemen (SenSys))

"Lightweight Temporal Compression of Microclimate Datasets" (Tijdelijke lichte compressie van micoklimaat-datasets)
Tom Schoellhammer, Eric Osterweil, Ben Greenstein, Mike Wimbrow, Deborah Estrin,
Proceedings of the 29th Annual IEEE International Conference on Local Computer Networks, november 2004 (Gebeurtenissen van de 29ste jaarlijkse internationale IEEE-conferentie over plaatselijke computernetwerken)

Lezingen
"The Evolution of DNSSEC's Global Rollout" (De evolutie van DNSSEC's wereldwijde implementatie)
Internet ON, 2010 (ION '10), december 2010

"Network Path Problems in DNSSEC's Deployment" (Netwerkpath-problemen in DNSSEC's implementatie)
Eric Osterweil, Dan Massey, Lixia Zhang,
IETF 75, juli 2009

"Availability Problems in the DNSSEC Deployment" (Beschikbaarheidsproblemen in de implementatie van DNSSEC)
Eric Osterweil, Dan Massey, Lixia Zhang,
RIPE 58, mei 2009
PDF-versie vindt u hier

"The State and Challenges of the DNSSEC Deployment" (De toestand en uitdagingen van de DNSSEC-implementatie)
Eric Osterweil, Michael Ryan, Dan Massey, Lixia Zhang, NANOG 44 - DNSSEC BoF, oktober 2008
PDF-versie vindt u hier

"SecSpider: Distributed DNSSEC Monitoring" (SecSpider: monitoring van gedistribueerde DNSSEC)
Eric Osterweil, Michael Ryan, Dan Massey, Lixia Zhang, NANOG 44 - DNSSEC BoF, oktober 2008
PDF-versie vindt u hier

"Is an Internet PKI the Right Approach?" (Is een internet-PKI de juiste aanpak?)
Eric Osterweil, Dan Massey, Lixia Zhang, UCLA Engineering Technology Forum, mei 2008

"SecSpider: Distributed DNSSEC Monitoring and Key Learning"
3rd OARC Workshop, november 2007 (SecSpider: monitoring van DNSSEC en de belangrijke punten ervan; derde OARC-workshop)

"Zone State Revocation (ZSR) for DNSSEC"
Eric Osterweil, Vasileios Pappas, Dan Massey, Lixia Zhang, Proceedings of ACM Sigcomm Workshop on Large Scale Attack Defenses (LSAD '07), augustus 2007 (Zonestatus-herroeping voor DNSSEC; gebeurtenissen van ACM Sigcomm-workshop over verdediging tegen grootschalige aanvallen)

"BGP-Origins: A Public Space System" (Oorsprong van BGP: een systeem van openbare ruimte)
NANOG 40, mei 2007

"SecSpider: het DNSSEC-monitoringproject"
2e OARC-workshop, november 2006

// terug