Beursprogramma

Het beursprogramma infrastructuur van Verisign ging van start op het herdenkingsfeest “25 jaar .com” in 2010. Het reflecteert het engagement van Verisign voor verder onderzoek en ontwikkeling naar een duurzaam internet.


Zonder visie, hard werk en creativiteit zou het internet zich niet hebben ontwikkeld tot het wereldwijde hulpmiddel dat we vandaag de dag kennen en gebruiken. Meer dan 25 jaar geleden werd geschiedenis geschreven met de registratie van het allereerste .com-domein. Sindsdien ligt de wereld binnen handbereik. Internet veranderde de wijze waarop we communiceren, informeren, zaken doen, doneren, onderwijzen, contacten leggen en verhalen delen met anderen in het binnenland, op het continent en over de hele wereld.

Het beursprogramma infrastructuur van Verisign ging van start op het herdenkingsfeest “25 jaar .com” in 2010. Het reflecteert het engagement van Verisign voor verder onderzoek en ontwikkeling naar een duurzaam internet. Verisign breidt haar programma in 2012 verder uit naar nieuw onderzoek voor meer veiligheid en stabiliteit, de verdere verspreiding van internet en de algemene verbetering van de internetinfrastructuur.

Evenementen uit het verleden Inschrijving Beurzen 2011 Geschiedenis
Click to play
close
  • 18 oktober 2011 – Washington, DC – Beurssymposium internetinfrastructuur: Presentatie van het werk van vier beursonderzoekers voor een publiek van vooraanstaande personen uit de branche, technici en wetenschappers, congresmedewerkers en overheidsambtenaren. Chris Anderson, hoofdredacteur van Wired magazine, gaf een persoonlijk commentaar op het evenement met eigen inzichten op de drijvende krachten achter de snelle evolutie van het internet.
  • 6 oktober 2010 – Brussel, België – Forum over de toekomst van internet: Verisign was een van de gastheren van dit slotevenement van 25 jaar .com samen met de belangrijkste spelers van de Europese domeinindustrie DENIC, Nominet en CENTR. Het forum vond plaats in de buurt van het hoofdkwartier van de Europese Commissie en was gericht op de beleidswijzigingen voor Internet bekeken vanuit het Europese perspectief.
  • 26 mei 2010 – San Francisco, CA – .com gala: Een viering van het Internet en haar belangrijkste pioniers. Het .com gala werd gepresenteerd door de komiek Dana Carvey, winnaar van een Emmy®-award. Op het gala was een indrukwekkend aantal toonaangevende personen uit Silicon Valley aanwezig samen met een aantal zwaargewichten van de internetindustrie, waaronder de medeoprichter van Sun Microsystems, Scott McNealy. Tijdens het gala maakte Verisign de “.com 25” bekend. Een lijst van de 25 belangrijkste personen en ondernemingen die betrokken waren bij de start van het internettijdperk.
  • 16 maart 2010 – Washington, DC – Forum over de impact van het beleid: met een inleiding door oud-president van de V.S. Bill Clinton en een aantal andere toonaangevende figuren uit de wereld van de technologie, politiek en media. Het Forum over de impact van het beleid had tot doel de gevolgen van belangrijke beleidsbeslissingen op de evolutie van internet te onderzoeken en na te gaan op welke wijze het veranderende politieke landschap de toekomst van internet zal beïnvloeden.

Verisign kent twee onderzoeksbeurzen van US$ 200.000 toe voor onderzoek naar mogelijkheden om de beschikbaarheid en de beveiliging van internettoegang overal ter wereld te verbeteren. De voorstellen voor onderzoeksonderwerpen richten zich op een veilig en toegankelijk internet overal ter wereld, geschikt voor een breed gamma aan infrastructuren, aangezien het een realiteit is dat mensen en organisaties voor hun connectiviteit steeds meer rekenen op mobiele apparaten. De onderzoeksfondsen zijn bedoeld om twee graduaatstudenten, of personen met een daaraan gelijkwaardig opleidingsniveau, een jaar lang te ondersteunen en van de nodige werkmiddelen te voorzien.

Proficiat aan onze winnaars van 2012:

"Downscaling Entity Registries for Poorly-Connected Environments," (Entiteitregisters van slechtverbonden omgevingen downscalen), ingediend door prof. De heer Philippe Cudré-Mauroux van de universiteit van Freiburg, Zwitserland en Christophe Guéret van de Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland

"Converged, secure mobile communication support through infrastructure-opportunistic, DHT-based network services," (Ondersteuning van geconvergeerde, veilige mobiele communicatie via infrastructuuronafhankelijke netwerkservices op DHT-basis), ingediend door Dr. Z. Morley Mao van de universitet van Michigan, Verenigde Staten en Cui Yong van de Tsinghua-universiteit in China

Inschrijvingen van teams samengesteld uit onderzoekers van geaccrediteerde academische instellingen, industriële onderzoekslaboratoria, non-profitorganisaties, commerciële bedrijven en overheidsdiensten werden aanvaard. Inschrijvingen van teams als vertegenwoordiging van instellingen in meerdere landen werden aangemoedigd. Een van de voorwaarden was dat alle onderzoeksresultaten moesten worden gepubliceerd en voor een iedereen gratis en onbeperkt beschikbaar dienden te zijn.

De inschrijvingen werden beoordeeld volgens onderstaande criteria:

  • Relevantie: de inschrijvers stellen onderzoek voor dat past binnen de doelstellingen van het programma, met een speciale gerichtheid op de globale toegankelijkheid en/of infrastructurele verbeteringen ten behoeve van landen in ontwikkeling.
  • Innovatie: de inschrijvers stellen onderzoek voor dat innovatief, vernieuwend en belangrijk is. Inschrijvingen worden beoordeeld op basis van het innovatieve karakter van het voorgestelde onderzoeksonderwerp en de onderzoeksdoelstellingen.
  • Uitvoerbaarheid: de inschrijvers hebben het bewijs geleverd dat het voorgestelde onderzoeksplan uitvoerbaar is en volledig kan worden uitgevoerd binnen de termijn (zomer 2012 - herfst 2012) die door het programma werd bepaald.
  • Algemene kwaliteit: aan de juryleden wordt gevraagd hun algemene indruk te geven over de voorstellen, in het bijzonder of ze voldoen aan de hierboven vermelde criteria en eventuele andere criteria die zij, op basis van hun kennis en ervaring in het werkveld, belangrijk vinden.

De inschrijvingen werden beoordeeld door:

De beurzen zijn bedoeld ter ondersteuning van het onderzoek uitgevoerd gedurende het academiejaar 2012-13. De winnaars zullen hun resultaten presenteren tijdens het symposium in Washington, DC in de herfst van 2013.

Belangrijke datums:

17 januari 2012: Begin inschrijvingsperiode voor de beurs
5 april 2012: Einddatum voor het indienen van een onderzoeksbeurs
2 juli 2012: Aankondiging van de onderzoekswinnaars
22-mei-13: Einddatum onderzoek
Herfst 2013: Presentatie van het onderzoek tijdens het symposium in DC

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van .com ontwikkelde Verisign in 2010 een beursprogramma internetinfrastructuur om nieuw onderzoek aan te moedigen, beveiliging en stabiliteit te bevorderen en de infrastructuur van het internet voor de komende 25 jaar te verbeteren.

Elke onderzoeksbeurs ter waarde van US$ 75.000 was bedoeld ter ondersteuning van hen die .com de volgende kwarteeuw vorm willen geven door verbeteringen aan de internetbeveiliging, -infrastructuur, -toepassingen of verdere internationalisering.

Instellingen en non-profitorganisaties uit de hele wereld deden voorstellen. Uiteindelijk werden in de lente van 2011 vier onderzoeksprojecten goedgekeurd

Shlomi Dolev, Ben-Gurion universiteit van Negev, Israel (Internationalization of the Internet - De internationalisering van internet)
Anil Madhavapeddy, universiteit of Cambridge, Verenigd Koninkrijk (Domain Name System Security - Systeembeveiliging domeinnamen)
Phillip Brighten Godfrey, universiteit van Illinois te Urbana-Champaign (Infrastructure Applications - Infrastructuur en toepassingen)
Z. Morley Mao, universiteit van Michigan (Internet Infrastructure - Internetinfrastructuur)

Op 15 maart 1985 registreerde Symbolics, Inc., een computerproducent uit Cambridge, MA, symbolics.com. Het was het allereerste .com-adres. Hiervoor was internet vooral een project van universiteiten en computerwetenschappers die het netwerk gebruikten voor onderzoek en onderlinge communicatie. Meer en meer mensen en instellingen begonnen het netwerk te gebruiken waardoor de elektronische communicatie steeds belangrijker werd. Het zoeken naar een manier om handmatig berichten via gateways te ontvangen en versturen was meer een kunst dan een wetenschap en er waren vaak geen officiële regels voor. De mailbelasting werd steeds zwaarder en postmasters zagen zich soms genoodzaakt om hun mensen te vragen de verbindingen te sluiten.

Hoewel we weten dat het eerste .com-adres op 15 maart 1985 werd toegewezen aan symbolics.com, is de ontstaansgeschiedenis van .com heel wat onduidelijker. Volgens Craig Partridge, hoofdwetenschapper bij Raytheon BBN Technologies, evolueerde de naam voor domeinen met de systeemontwikkeling. Eerst werd .cor voorgesteld als domein voor bedrijven. Het is pas in de laatste versie dat werd overgeschakeld op .com. Op dezelfde manier was .org oorspronkelijk .pub en was .mil oorspronkelijk .ddn. Andere domeinen die samen met .com het levenslicht zagen waren .edu, .gov, .net en .arpa.

Vandaag maakt .com integraal deel uit van de technologische hausse die de manier waarop mensen werken, leven, spelen en met familie en vrienden communiceren een nieuwe vorm heeft gegeven. "Ik kan me niet herinneren dat iemand ooit heeft gedacht dat we een nieuwe organisatiestructuur aan het maken waren voor miljoenen entiteiten over de hele wereld ter ondersteuning van de menselijke activiteit", verklaarde Jack Haverty, een andere pionier die toen bij MIT werkte, in een andere e-mail. "En het was al helemaal niet de bedoeling dat die langer dan 30 jaar zou meegaan, zelfs niet als experiment. Het gebeurde gewoon."