FAQ domeinregisterservices


OVERZICHT DOMEINNAAM  

Wat is een domeinnaam?
Wat is een TLD?
Wat is een domeinnaam op het tweede niveau?
Wat is een domeinnaam op het derde niveau?
Wat is ICANN?
Hoe worden domeinnamen geregistreerd?
Wat is een register van internetdomeinnamen?
Wat is het verschil tussen een dun register en een dik register?
Wat zijn de TLD-zonebestanden?
Wat is het proces voor omzetting van domeinnamen?
Welke domeinnaamregisters worden door Verisign bijgehouden?
Hoe lang zal het Verisign-register het exclusieve register blijven voor .com en .net?
Welke registerservices biedt Verisign aan registrars?
Welke registerservices biedt Verisign aan eigenaars van registers?
Welke services biedt Verisign aan internetgebruikers?

OVERZICHT REGISTRAR  

Wat is een registrar?
Aan welke financiële voorwaarden moet een registrar voldoen?
Aan welke technische voorwaarden moet een registrar voldoen?
Als ik door ICANN ben geaccrediteerd voor .com en .net, kan ik dan andere TLD's toevoegen?
Wat is het SRS (Shared Registry System)?
Wat is het platform Name Store?
Kan ik domeinnaamregistratie aanbieden zonder registrar te worden?
Welke andere services biedt Verisign ter ondersteuning van registrars?

EEN DOMEINNAAM REGISTREREN  

Wie moet een domeinnaam registreren?
Help! Mijn domeinnaam is verlopen!
Wat is Whois?
Hoeveel domeinnamen moet ik registreren?
Voor hoelang moet ik mijn domeinnaam registreren?

OVERZICHT .NAME  

Wat is een domeinnaam op het tweede niveau met .name?
Wat is een domeinnaam op het derde niveau met .name?
Welke invloed hebben registraties op het tweede niveau op registraties op het derde niveau (oftewel, 'hoe werkt het?')?
Wat is de service voor het doorsturen van e-mails voor .name?
Wat zijn de beperkingen voor het gebruik van de .name-service voor het doorsturen van e-mails?
Is er een e-mailservice voor de domeinregistraties op het tweede niveau?
Hoe communiceren het derde en tweede niveau met elkaar? Is de implementatie van deze regel voor registrars gecompliceerd?
Gelden er verschillende geschiktheidseisen voor .name-registraties op het tweede en derde niveau?
Wat zijn de registratievoorwaarden voor een domein en/of het doorsturen van e-mail?
Welke query's kunnen op de .name Whois worden uitgevoerd?
Welke regels bepalen de beschikbaarheid van tweede niveaus?
Wat is de NameWatch-service?
Wat zijn defensieve registraties?

 

OVERZICHT DOMEINNAAM ANTWOORDEN

Wat is een domeinnaam? 
Een domeinnaam is een uniek woord of een unieke combinatie van woorden in een bepaalde indeling waarmee mensen informatie op het internet kunnen vinden. Het domeinnaamsysteem (DNS) wijst domeinnamen toe aan servers waarop de inhoud zich bevindt, op basis van het IP-adres (IP) van elke server (bijvoorbeeld 192.0.2.53 of 2001:503:A83:0:0:2:30). Dankzij een domeinnaam hoeven mensen niet naar informatie te zoeken via het IP-adres. Ze kunnen naar websites zoeken en e-mails verzenden via vertrouwde, gemakkelijk te onthouden domeinnamen. Terug naar boven

Wat is een TLD? 
Elke domeinnaam eindigt met een topleveldomein (TLD). Dit zijn de twee of drie letters achter '.', zoals .com of .tv. Elke TLD wordt beheerd door een gezaghebbend register: één centraal punt waar domeinnamen worden geregistreerd en de bijbehorende naamservers worden geïdentificeerd. Op dit moment zijn er twee types TLD's: generieke topleveldomeinen (gTLD's) zoals .com, .net en .org en landcode-topleveldomeinen (ccTLD's) zoals .de, .fr, .nl, .cc, .uk en .cn. ICANN heeft een tijdlijn aangekondigd voor de introductie van nieuwe extensies, die gewoonlijk nieuwe TLD's genoemd worden. Terug naar boven

Wat is een domeinnaam op het tweede niveau? 
Het gedeelte van de domeinnaam dat direct links van het topleveldomein wordt weergegeven, is de domeinnaam op het tweede niveau (bijvoorbeeld 'verisigninc' in 'verisigninc.com'). Veel organisaties en personen registreren meerdere domeinnamen die dezelfde naam op het tweede niveau hebben, maar verschillende namen voor het topleveldomein (verisigninc.com, verisigninc.tv, verisigninc.de, etc.). Terug naar boven

Wat is een domeinnaam op het derde niveau? 
De domeinnaam op het derde niveau is het gedeelte van de domeinnaam dat, gescheiden door een punt, vóór de domeinnaam op het tweede niveau staat. De meest gebruikelijke domeinnaam op het derde niveau is www. Domeinnamen op het derde niveau, ook wel subdomeinen genoemd, worden vaak gebruikt om speciale secties van een website te categoriseren, zoals beleggersinformatie op 'investor.verisigninc.com'. Een domeinnaam op het derde niveau hoeft niet te zijn geregistreerd en wordt aangemaakt op de hostserver van de website. Het .name-register staat registratie van domeinnamen op het derde niveau echter wel toe zodat personen domeinnamen kunnen registreren die overeenkomen met hun eigen naam, zoals voornaam.achternaam.name. Terug naar boven

Wat is ICANN? 
De Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) coördineert de unieke id's die worden gebruikt voor computers die wereldwijd zijn verbonden met het internet. Het is een nonprofit-organisatie van algemeen nut met deelnemers van over de hele wereld die zich inspannen voor een veilig, stabiel en interoperabel internet. De organisatie bevordert concurrentie en ontwikkelt beleid voor de unieke id's op het internet. Terug naar boven

Hoe worden domeinnamen geregistreerd? 
Registratie is het provisioneringsproces om een domeinnaam te registreren bij de juiste autoriteit voor naamgeving. Wanneer u een website aanmaakt of een e-mailaccount instelt, moet u het internet laten weten waar die inhoud zich bevindt. Domeinnamen worden voor een periode van één tot tien jaar geregistreerd door een persoon of een organisatie. Een gebruiker vraagt bij een registrar een domeinnaam aan. De registrar controleert of de domeinnaam beschikbaar is door het register te raadplegen waarin de relevante TLD wordt beheerd. Als de domeinnaam beschikbaar is, wordt deze door de registrar in het register vastgelegd. Vervolgens wordt de domeinnaam aan de registerdatabase toegevoegd. Aan het einde van de registratieperiode kan de inschrijver de domeinnaam verlengen of laten verlopen. Terug naar boven

Wat is een register van internetdomeinnamen? 
Er moet een gezaghebbend centraal punt zijn waar een domeinnaam kan worden geregistreerd, zodat het internet kan functioneren en duplicatie van domeinnamen wordt voorkomen. Elk TLD heeft een gezaghebbend register, waarmee een gecentraliseerde database wordt beheerd. Het register geeft de informatie over domeinnamen en IP-adressen in TLD-zonebestanden door om communicatie via het internet mogelijk te maken voor toepassingen zoals de verwerking van creditcards, banktransacties, surfen en e-mail. Een register biedt een directe service aan registrars, die op hun beurt weer een directe service bieden aan inschrijvers voor domeinnamen. Terug naar boven

Wat is het verschil tussen een dun register en een dik register? 
Er zijn twee verschillende typen registerdatabases: dik en dun. Een dunne registerdatabase bevat alleen DNS-informatie (domeinnaam, naamservernamen en IP-adressen van naamservers) en de naam van de registrar die de naam en primaire transactiegegevens heeft geregistreerd. Een dikke registerdatabase bevat ook gegevens van inschrijvers, technische en administratieve contactpersonen. Verisign heeft een dik register voor de TLD .name en dunne registers voor andere TLD's. Terug naar boven

Wat zijn de TLD-zonebestanden? 
TLD-zonebestanden zijn bestanden die in een register worden bijgehouden en waarmee actieve domeinnamen op het tweede niveau aan de unieke IP-adressen van de naamservers worden toegewezen. Naamservers bevatten aanvullende informatie over internetservices die met de domeinnaam zijn verbonden. Voor elke TLD wordt een apart bestand bijgehouden. De TLD-zonebestanden worden hoofdzakelijk bijgehouden voor een grotere systeemdoorvoer en algehele internetefficiëntie. Terug naar boven

Wat is het proces voor omzetting van domeinnamen? 
Wanneer een gebruiker een domeinnaam in een webbrowser of andere internettoepassing invoert, moet het internet bepalen waar het de informatie naartoe moet sturen. Deze zoekopdrachten naar domeinnamen moeten worden omgezet. Het proces voor naamomzetting gebruikt de gegevens in het DNS om te bepalen welk IP-adres overeenkomt met een bepaalde domeinnaam. De technologie, servers, richtlijnen en processen die ervoor zorgen dat het systeem werkt, vormen de ruggengraat van DNS. Verisign® Domain Name Services ondersteunen de meest schaalbare, betrouwbare systemen voor DNS-omzetting en -provisionering in de industrie. Verisign DNS hebben de afgelopen 15 jaar de operationele accuratesse en stabiliteit voor 100 % gewaarborgd. Terug naar boven

Welke domeinnaamregisters worden door Verisign bijgehouden? 
Verisign beheert de exclusieve domeinnaamregisters voor .com en .net, evenals .name, .tv en .cc. We bieden ook registerservices voor .edu en .jobs namens respectievelijk EDUCAUSE en Employ Media. ICANN onderhoudt registerovereenkomsten met Verisign voor de exploitatie van .com, .net en .name. Verisign verzorgt registratie- en omzettingsservices voor bijna 900 ICANN-geaccrediteerde registrars die dagelijks meer dan 252 miljoen domeinnaamtransacties indienen. Terug naar boven

Hoe lang zal het Verisign-register het exclusieve register blijven voor .com en .net? 
Volgens de .com-registerovereenkomst blijft Verisign het exclusieve register voor .com tot en met 30 november 2018. Deze overeenkomst kan worden verlengd of vernieuwd. Volgens de .net-registerovereenkomst blijft Verisign het exclusieve register voor .net tot en met 30 juni 2017. Deze overeenkomst kan worden verlengd of vernieuwd. U kunt deze overeenkomsten hier vinden: Gearchiveerde ICANN-registerovereenkomsten. Terug naar boven

Welke registerservices biedt Verisign aan registrars? 
Afhankelijk van de bedrijfsprioriteiten van een registrar – aantal registraties of verlengingen verhogen, nieuwe markten veroveren of services verbeteren – hebben wij de tools, resources en registerservices om u te helpen. Verisign heeft Extensible Provisioning Protocol (EPP) SDK's ontwikkeld als onderdeel van het gedeelde registratiesysteem of Shared Registration System (SRS). Met behulp hiervan kunnen registrars nieuwe domeinnamen toevoegen of bestaande verwijderen, naamservergegevens wijzigen, namen van een andere registrar overdragen, naamservers toevoegen, naamservers wijzigen, zoekopdrachten uitvoeren in de registerdatabase en de beschikbaarheid van namen controleren. Verisign biedt ook een webtool aan voor registrars om domeinen te beheren, naamservers en registrargegevens te beheren en rapporten over de domeinnamen in hun beheer te genereren. Onze wereldwijde ondersteuningsdesk is 24 uur per dag beschikbaar. Terug naar boven

Welke registerservices biedt Verisign aan eigenaars van registers? 
Het verkrijgen en beheren van een extensie voor een topleveldomeinnaam is niet eenvoudig. Verisign heeft een lange geschiedenis in het beheer van de bekendste extensies ter wereld, .com en .net. nieuwe gTLD's bieden organisaties de vereiste vertrouwde ondersteuning en betrouwbare infrastructuur om nieuwe domeinnaamruimtes te verwerven en onderhouden, zonder te moeten investeren in de bedrijfskritische infrastructuur van provisionerings- en omzettingsservers. Terug naar boven

Welke services biedt Verisign aan internetgebruikers? 
Dagelijks worden bijna 77 miljard DNS-query's verwerkt door Verisign. Verisign biedt zeer belangrijke infrastructuurservices waarmee het internet veilig en betrouwbaar werkt, zodat internetgebruikers op de juiste sites belanden. De TLD-zonebestanden voor de domeinen die wij beheren, worden meermaals per dag door het Verisign-register bijgewerkt. Deze bestanden worden vervolgens doorgegeven naar de TLD-servers van het internet. Met behulp van TLD-zonebestanden kan een domeinnaam met een IP-adres in verband worden gebracht.

Verisign beheert de gezaghebbende Whois-service voor alle domeinnamen op het tweede niveau geregistreerd in de topleveldomeinen die wij beheren. Iedereen kan Whois doorzoeken op domein, registrar of naamserver. De zoekresultaten geven het volgende weer: domeinnaam, registrar van record, Whois-server van registrar, registrar doorverwijzings-URL, naamservers, domeinstatus, aanmaakdatum, vervaldatum en datum van laatste bijwerking. Registrar van record bevat contactgegevens voor de feitelijke inschrijver van de domeinnaam. Als een domeinnaam niet is geregistreerd, worden er geen resultaten gevonden. Terug naar boven

OVERZICHT REGISTRAR ANTWOORDEN

Wat is een registrar? 
Registrars verwerken naamregistraties voor inschrijvers voor domeinnamen en sturen de nodige DNS-gegevens vervolgens naar een register zodat deze in de gecentraliseerde registerdatabase kunnen worden opgenomen. De registrardatabase bevat klantgegevens naast de DNS-gegevens in de registerdatabase. De klanten van het Verisign-register zijn registrars die de toepasselijke registrar-Registry- en Name Store-overeenkomsten hebben uitgevoerd voor de domeinen die door Verisign worden beheerd en die door ICANN zijn geaccrediteerd. Registrar worden. Terug naar boven

Aan welke financiële voorwaarden moet een registrar voldoen? 
Verisign eist dat registrars een kredietaanvraag invullen en een betalingswaarborg voldoen op basis van het verwachte aantal registraties per maand. Er wordt niets met de betalingswaarborg gedaan tenzij facturen niet worden betaald in overeenstemming met de voorwaarden van de Registratieovereenkomsten registrar. Voor details over de financiële voorwaarden van elk TLD kiest u het toepasselijke TLD voor informatie om registrar te worden. Terug naar boven

Aan welke technische voorwaarden moet een registrar voldoen? 
Registrars moeten zorgen voor correcte en volledige werking van clientsystemen in de OT&E-omgeving (Operational Test and Evaluation) voordat een verbinding tot stand kan worden gebracht met het SRS (Shared Registration System). De software en systeemvereisten van de registrar zijn afhankelijk van de expertise, het bedrijfsmodel en het registratievolume van elk bedrijf. Een registrar met een laag volume moet misschien maar weinig investeren in infrastructuur, terwijl een project of activiteit met een hoog volume een aanzienlijke investering vraagt in mensen, software, hardware en netwerkservices. Verisign biedt Software Development Kits (SDK's) en implementatiehandleidingen aan om registrars hierin bij te staan. Onze wereldwijde ondersteuningsdesk is 24 uur per dag beschikbaar. Terug naar boven

Als ik door ICANN ben geaccrediteerd voor .com en .net, kan ik dan andere TLD's toevoegen? 
De .tv- en .cc-registers zijn ccTLD's en vereisen geen ICANN-accreditatie voor registrars. Registrars moeten accountgegevens verstrekken, aan financiële voorwaarden voldoen en een gereedheid op technisch vlak aantonen om .tv- of .cc-registrar te worden. De .name- en .jobs-registers zijn gTLD's en vereisen wel afzonderlijke ICANN-accreditatie, evenals Verisign-certificatie om .name-registrar of .jobs-registrar te worden. Terug naar boven

Wat is het SRS (Shared Registry System)? 
Het SRS (Shared Registration System) is in 1999 opgezet om het internet te stabiliseren en klanten te beschermen. SRS is een door Verisign ontwikkeld systeem van gekoppelde hardware en software dat meerdere registrars in staat stelt registratieservices voor internetdomeinnamen aan te bieden binnen de TLD's (topleveldomeinen) die door Verisign worden beheerd. Het SRS omvat de volgende subsystemen: een subsysteem voor databaseservers; een registratiesubsysteem dat niet-discriminerende toegang tot het register door alle registrars waarborgt; een factureringssubsysteem; een subsysteem voor systeemontwikkeling en testen; een subsysteem voor generatie van TLD-zonebestanden; en een Whois-subsysteem. Het SRS is consistent met en handhaaft de bepalingen van de Statement of Policy on Domain Name System Administration, Management of Internet Names and Addresses, 63 Fed Reg. 31741 (1998) (het Document), evenals de Cooperative Agreement NCR-92-18742 tussen de regering van de VS- regering en Verisign. Terug naar boven

Wat is het platform Name Store? 
Het Verisign® Name Store-platform ondersteunt provisionering voor de .tv-, .cc- en .jobs-registers, de Name Suggestion Service en andere Name Store-services. Het platform minimaliseert implementatietijden. Wilt u nieuwe producten toevoegen, vul dan de toepasselijke serviceorder of Register-registrar-overeenkomsten in en werk vervolgens uw EPP-toewijzingen bij. Ga naar EPP SDK's voor handleidingen en updates Terug naar boven

Kan ik domeinnaamregistratie aanbieden zonder registrar te worden? 
U hoeft geen registrar te zijn om registratieservices te kunnen aanbieden. Zo hebben wereldwijd kleine en middelgrote bedrijven voor webhosting en -ontwerp de handen ineengeslagen met gecertificeerde registrars om .com en .net door te verkopen op hun lokale markten. Sociale netwerken en communitysites kunnen .name-domeinnamen doorverkopen om klanten te helpen een eigen online-identiteit te creëren. Lees meer over het programma voor wederverkopers van Verisign® Domain Services Terug naar boven

Welke andere services biedt Verisign ter ondersteuning van registrars? 
Verisign hecht waarde aan uw succes als registrar van domeinnamen. Afhankelijk van uw bedrijfsprioriteiten – aantal registraties of verlengingen verhogen, nieuwe markten veroveren of services verbeteren – hebben wij de tools, resources en registerproducten om u te helpen. Dankzij services met toegevoegde waarde voor actieve registrars kunt u trends en nieuws volgen in de industrie, informatie over de domeinnamen in uw beheer gebruiken om nieuwe klanten te benaderen en beheertools bieden om het aantal verlengingen te verhogen en relevantere suggesties voor domeinnamen te doen. Terug naar boven

EEN DOMEINNAAM REGISTREREN ANTWOORDEN

Wie moet een domeinnaam registreren? 
Als u een website maakt of een e-mailaccount aanmaakt, moet u een domeinnaam hebben om het internet te laten weten waar u te vinden bent. Een domeinnaam is een uniek woord of een unieke woordgroep in een specifieke indeling die door het internet kan worden geïnterpreteerd. Domeinnamen worden voor een periode van een tot tien jaar geregistreerd door een persoon of een organisatie. Een domeinnaam biedt mensen een vertrouwde, gemakkelijk te onthouden naam, in plaats van het IP-adres of de server waarop de website zich bevindt, om uw website te vinden. Terug naar boven

Help! Mijn domeinnaam is verlopen! 
Verisign beheert verschillende domeinnaamregisters, maar we zijn zelf geen registrar. Als uw domeinnaam is verlopen, moet u voor verlenging contact opnemen met uw registrar. Als u niet weet wie uw registrar is, kunt u uw domeinnaam opzoeken in de Whois-database. In de resultaten kunt u de registrar zien die verantwoordelijk is voor de registratie van uw domeinnaam, zodat u contact met hen op kunt nemen. Terug naar boven

Wat is Whois? 
Elk register onderhoudt een Whois-database met details over geregistreerde domeinnamen. Voor elke geregistreerde domeinnaam bevat de Whois-database de volgende gegevens: domeinnaam, registrar van record, Whois-server van de registrar, doorverwijzings-URL, datum van laatste update en naamservergegevens. De Whois-database die door Verisign wordt onderhouden, is een gezaghebbende directory voor alle domeinnamen die in de TLD's .com, .net en .edu zijn geregistreerd. Verisign houdt ook Whois-databases voor .cc, .tv, .name en .jobs bij. Terug naar boven

Hoeveel domeinnamen moet ik registreren? 
Een domeinnaam is een van de meest effectieve, betaalbare manieren om uw online-identiteit te promoten en uw merk te beschermen. Wanneer u een portfolio met domeinnamen maakt, maakt u het mensen gemakkelijker u te vinden en leidt u hen gerichter naar de meest relevante inhoud. Als u 'voorbeeldbedrijfsnaam.com' voor uw website registreert, kunt u meteen 'voorbeeldbedrijfsnaam.net' toevoegen voor uw interne infrastructuur, 'voorbeeldbedrijfsnaam.tv' voor uw rijke media-inhoud, 'voorbeeldbedrijfsnaam.jobs' voor rekrutering en de Human Resources-afdeling, enzovoort. Vele bedrijven registreren variaties op een domeinnaam, zoals 'voorbeeldbedrijfsmerk.com' of 'bedrijfsmerkvoorbeeld.com'. Uw domeinnamen kunnen naar één website leiden of naar een andere openingspagina op uw website. .Waarom zou u een 'keyword ad' kopen wanneer u de domeinnaam kunt hebben? Terug naar boven

Voor hoelang moet ik mijn domeinnaam registreren? 
U kunt een domeinnaam voor één tot tien jaar registreren. Tien jaar lijkt lang, maar als een domeinnaam verloopt, gaat uw verbinding met het internet geheel verloren. Uw website wordt onbereikbaar, e-mail wordt als onbestelbaar bij afzenders terugbezorgd en iemand anders kan uw domeinnaam registreren. Zelfs als uw registrar erin slaagt uw domeinnaam te herstellen nadat deze is verlopen, kan het enkele dagen duren voordat uw website weer online is. Terug naar boven

OVERZICHT .NAME ANTWOORDEN

Wat is een domeinnaam op het tweede niveau met .name? 
Het gedeelte van de domeinnaam dat links van het topleveldomein wordt weergegeven, is de domeinnaam op het tweede niveau (bijvoorbeeld 'verisigninc' in 'verisigninc.com').

Het doel van een domeinnaam op het tweede niveau met het topleveldomein .name is inschrijvers de kans te geven hun achternaam als een domeinnaam op het tweede niveau te registreren met de .name-extensie (bijv. last.name). Terug naar boven

Wat is een domeinnaam op het derde niveau met .name? 
Een domeinnaam op het derde niveau is het gedeelte van de domeinnaam dat, gescheiden door een punt, vóór de domeinnaam op het tweede niveau staat. De meest gebruikelijke domeinnaam op het derde niveau is www. Domeinnamen op het derde niveau, ook wel subdomeinen genoemd, worden vaak gebruikt om speciale secties van een website te categoriseren, zoals beleggersinformatie op 'investor.verisigninc.com'. Een domeinnaam op het derde niveau hoeft niet te worden geregistreerd en wordt gemaakt op de hostserver van de website. Het .name-register staat registratie van domeinnamen op het derde niveau echter wel toe zodat personen domeinnamen kunnen registreren die overeenkomen met hun eigennaam, zoals voornaam.achternaam.name. Terug naar boven

Welke invloed hebben registraties op het tweede niveau op registraties op het derde niveau (oftewel, 'hoe werkt het?')? 
Als iemand een domein op het tweede niveau heeft geregistreerd, zoals smits.name, kan niemand een domein op het derde niveau registreren, zoals jan.smits.name. Het omgekeerde geldt ook: als iemand een domein op het derde niveau registreert, zoals jan.smits.name, kan niemand een domein op het tweede niveau registreren, zoals smits.name. Terug naar boven

Wat is de service voor het doorsturen van e-mails voor .name? 
.name maakt gebruik van technologie waarmee een inschrijver een e-mailadres zoals voornaam@achternaam.name kan bestellen.

Wanneer u de .name-mogelijkheid voor het doorsturen van e-mails gebruikt, accepteert de service binnenkomende e-mail naar een persoonlijk en uniek adres voornaam@achternaam.name, en wordt die e-mail doorgestuurd naar alle adressen die de inschrijver heeft opgegeven. De inschrijver moet een bestaande e-mailaccount hebben (bijv. Gmail, Yahoo mail, een ISP-mail-id enz.) om deze service te kunnen gebruiken. Alleen geregistreerde gebruikers kunnen met behulp van deze service binnenkomende berichten laten doorsturen. Er wordt geen relaying van uitgaande SMTP geboden. Terug naar boven

Wat zijn de beperkingen voor het gebruik van de .name-service voor het doorsturen van e-mails? 
Het .name-register behoudt zich het recht voor de service voor het doorsturen van e-mail te beperken om binnen de volgende beperkingen te blijven:

 • Het maximumaantal berichten van één gebruiker in de wachtrij voor het doorsturen van e-mail is beperkt tot 500. Hierna kan het .name-register berichten als onbestelbaar naar de afzenders terugsturen.
 • Het .name-register kan berichten terugsturen als de wachtrij voor het doorsturen van e-mail voor één gebruiker een omvang van 50 MB bereikt.
 • Het .name-register kan het doorsturen van berichten die groter zijn dan 20 MB, stopzetten.
 • Het .name-register kan gebruikers blokkeren die meer dan 3000 e-mails in 24 uur ontvangen.
 • Het .name-register kan het aantal ontvangen e-mails en de hoeveelheid e-mails die door de e-mailservice wordt doorgestuurd reguleren om voor een stabiele, veilige en betrouwbare service te zorgen.
Terug naar boven

Is er een e-mailservice voor de domeinregistraties op het tweede niveau? 
Nee, de domeinnaam op het tweede niveau kan nooit voor het doorsturen van e-mail worden gebruikt. Zo sluiten smits.name en jan@smits.name elkaar altijd uit. De een kan bestaan, maar de ander niet. Dit komt omdat de registratie van de domeinnaam op het tweede niveau, de gehele domeinnaam op het tweede niveau naar de inschrijver delegeert, waarmee MX-records van registers op smits.name niet kunnen worden gedeeld. Terug naar boven

Hoe communiceren het derde en tweede niveau met elkaar? Is de implementatie van deze regel voor registrars gecompliceerd? 
Het is eigenlijk heel eenvoudig en het zou niet nodig moeten zijn regels voor beschikbaarheid aan registrar-zijde te implementeren. Controle van beschikbaarheid via het register werkt goed voor registrars. Voor een registrar die namens een inschrijver een domeinnaam registreert, heeft de .name-ruimte vier statussen/objecten:

 • Beschikbare domeinnamen op het derde niveau en e-mailadressen (bijv. jan.smits.name en jan@smits.name)
 • Niet-beschikbare domeinnamen op het derde niveau en e-mailadressen
 • Beschikbare domeinnamen op het tweede niveau (bijv. abc.name)
 • Niet-beschikbare domeinnamen op het tweede niveau
Dit is zeer eenvoudig en duidelijk voor de registrar en domeinnaamregistraties op het derde of tweede niveau kunnen onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd Terug naar boven

Gelden er verschillende geschiktheidseisen voor .name-registraties op het tweede en derde niveau? 
Nee, .name is een ruimte voor persoonlijke namen. Een persoonlijke naam kan zijn, zonder beperking, een naam, bijnaam, pseudoniem, alias of iets waaronder een persoon of fictief personage algemeen bekend staat in zijn eigen sociale context. Een persoon kan een persoonlijke naam of de naam van een bedrijf registreren. Een persoon kan ook een fictief personage registreren voor wie deze de rechten heeft. Dit geldt voor registraties op het derde en tweede niveau. Een volledige beschrijving van de geschiktheidsvereisten is beschikbaar op de ICANN-website. Terug naar boven

Wat zijn de registratievoorwaarden voor een domein en/of het doorsturen van e-mail? 
Het exacte aantal jaren waarvoor u een .name-domeinnaam kunt registreren, op het tweede of derde niveau, of voor een id om e-mail door te sturen, varieert van één tot tien jaar per keer. Terug naar boven

Welke query's kunnen op de .name Whois worden uitgevoerd? 
De .name-Whois staat query's op domeinen op het derde en tweede niveau toe, onafhankelijk van elkaar. De Whois heeft daarom zes mogelijke antwoorden, drie voor elk domeinnaamproduct:

 • Domeinnaam op derde niveau geregistreerd (en retourneert record)
 • Domeinnaam op derde niveau niet geregistreerd
 • Domeinnaam op derde niveau niet beschikbaar omdat domeinnaam op tweede niveau al is geregistreerd (gedeeld tweede niveau)
 • Domeinnaam op tweede niveau geregistreerd (en retourneert record)
 • Domeinnaam op tweede niveau niet geregistreerd
 • Domeinnaam op tweede niveau niet beschikbaar omdat domeinnaam op derde niveau al is geregistreerd (gedeeld tweede niveau)
Terug naar boven

Welke regels bepalen de beschikbaarheid van tweede niveaus? 
Aan registerzijde bepalen de volgende (ietwat vereenvoudigde) regels de beschikbaarheid:

 • Een domeinnaam op het derde niveau//e-mail is beschikbaar als:
  • deze nog niet is geregistreerd;
  • deze niet conflicteert met een defensieve registratie;
  • de domeinnaam op het tweede niveau waarop het derde niveau wordt aangevraagd (d.w.z. het 'gedeelde tweede niveau'), niet als een domeinnaam op het tweede niveau is geregistreerd.
 • Een domeinnaam op het tweede niveau is beschikbaar als:
  • deze nog niet is geregistreerd;
  • deze niet conflicteert met een premium defensieve registratie of een standaard defensieve registratie die werd geregistreerd voordat het tweede niveau openging;
  • deze nog niet gebruikt wordt voor registratie van een domeinnaam op het derde niveau/e-mail.
Terug naar boven

Wat is de NameWatch-service? 
Via de NameWatch-service kunnen abonnees een rapport ontvangen met een samenvatting van alle nieuwe registraties onder .name die met een trefwoord overeenkomen. Een rapport bevat zowel domeinnamen als adressen voor het doorsturen van e-mail die bij het .name-register zijn geregistreerd. Afhankelijk van de abonnementsperiode ontvangt een NameWatch-abonnee (naar keuze) dagelijks, wekelijks of maandelijks een elektronisch rapport voor de duur van het abonnement, dat elke naam bevat die recentelijk onder .name is geregistreerd en het trefwoord/de trefwoorden ervan.

NameWatch-abonnementen zijn aantrekkelijk voor eigenaars van intellectueel eigendom die hun handelsmerken willen beschermen, evenals specialisten op het gebied van merkhandhaving of anderen die de integriteit van een handelsmerk, merk of bedrijfsnaam willen beschermen. Voor beroemdheden is het ook van belang te weten wie variaties van hun naam registreert. Terug naar boven

Wat zijn defensieve registraties? 
Defensieve registraties die voor 1 oktober 2004 door registrars zijn verkocht, dekken ook de naamruimte op het tweede niveau:

 • Standaard defensieve registraties (van het type 'string1.string2') worden uitgebreid, en 'string2' wordt geblokkeerd in registraties op het tweede niveau.
 • Premium defensieve registraties (van het type 'string3') worden uitgebreid, en 'string3' wordt geblokkeerd in registraties op het tweede niveau.
Standaard Defensieve registraties geregistreerd na 1 oktober 2004 worden niet tot het tweede niveau uitgebreid zoals hierboven. Premium Defensieve registraties dekken echter altijd zowel de naamruimte op het derde als het tweede niveau.

Ter verduidelijking: een Premium Defensieve Registratie van "string3” zal de registratie van de volgende derde-niveauregistraties blokkeren: "*.string3.name", "string3.*.name", "*@string3.name", "string3@*.name", en de volgende tweede-niveauregistratie: "string3.name". Terug naar bovenWILT U MEER INFORMATIE?

 • +1-703-948-3200