IETF-STANDAARDEN

De IETF (Internet Engineering Task Force) heeft het project geleid om standaarden te maken voor het gebruik van niet-ASCII-tekens in het DNS (Domain Name System).


Het DNS herkent alleen de ASCII-tekens A-Z, 0-9 en '-'. Hierdoor wordt het aantal mogelijke tekens om domeinnamen te maken beperkt tot 37 van de ruim 96.000 tekens die binnen Unicode zijn geaccepteerd. Als u domeinnamen wilt maken met behulp van de reeks Unicode-tekens, moet een schema voor tekencodering waarin Unicode-codepunten op unieke wijze aan een ASCII-representatie worden toegewezen, worden gebruikt en gestandaardiseerd.

De IETF heeft deze standaarden gepubliceerd met betrekking tot IDN's (Internationalized Domain Names): coderingsschema's, protocol, Unicode en rechts-naar-links scripts.

CODERINGSSCHEMA

Het coderingsschema voor IDN's maakt gebruik van Punycode, oftewel ASCII-compatibele codering waarmee lokale taaltekens worden gecodeerd naar ASCII-tekens, zodat DNS een aanvraag voor een adresrecord accuraat kan beantwoorden. Om punycode als de ACE-standaard te selecteren, heeft IETF de balans tussen compressie en implementatie overwogen. Met Punycode kan het grootste aantal tekens (codepunten) worden gerepresenteerd. Bovendien is Punycode gemakkelijk te implementeren.

FRAMEWORK [RFC 5890]

Deze RFC behoort tot een reeks die het protocol en de gebruikscontext beschrijft voor een herziening van IDNA (Internationalized Domain Names for Applications) die in 2008 werd voltooid en overal bekend staat als "IDNA2008". De reeks vervangt een vroegere versie van IDNA [RFC 3490] [RFC 3491]. Voor de duidelijkheid wordt die IDNA-versie aangeduid als "IDNA2003". In de nieuwe versie wordt nog steeds gebruik gemaakt van het Punycode-algoritme [RFC3492] en de ACE (ASCII-compatibele codering)-prefix van de vorige versie.

PROTOCOL [RFC 5891]

In deze RFC worden het IDNA2008-kernprotocol en zijn werking beschreven. In combinatie met het bi-directionele document (Bidi) dat hieronder wordt beschreven, wordt de [RFC 3490] expliciet bijgewerkt en vervangen.

UNICODE [RFC 5892]

Deze RFC bevat regels om te bepalen of een codepunt, afzonderlijk of in context beschouwd, een kandidaat is voor opname in een IDN (Internationalized Domain Name). Deze RFC is onderdeel van de specificatie van Internationalizing Domain Names in Applications 2008 (IDNA2008).

RECHTS-NAAR-LINKS-SCRIPTS [RFC 5893]

Het gebruik van rechts-naar-links scripts in IDN's (Internationalized Domain Names) heeft verschillende hoofdbrekens gekost. Deze RFC biedt nieuwe Bidi-regels voor IDNA-labels (Internationalized Domain Names for Applications) op basis van de problemen die zich voordeden met bepaalde scripts en sommige tekortkomingen in de 2003 IDNA Bidi-standaard.

RATIONALE [RFC 5894]

Deze RFC zorgt voor de achtergrond, de verklaring en de beweegreden voor de noodzaak dat nieuwe RFC's kwesties aanpakken die zijn ontstaan in de vorige IDNA-versie(s). Een noodzaak om door IDN's ondersteunde versie van Unicode te updaten wordt eveneens besproken in deze RFC.

GEPUBLICEERDE RFC's

De volgende standaarden zijn gepubliceerd en zijn nu beschikbaar:

Verisign is geëngageerd om de IETF-standaarden te volgen en de snelle uitvoering van deze nieuwe technologie te ondersteunen.

WILT U MEER INFORMATIE?