REGISTRATIEREGELS

REGISTRATIEREGELS

SRS (Shared Registration System) van Verisign ondersteunt IDN's (International Domain Names) die verschillende Unicode-scripts bevatten.


Verisign heeft een beleid ontwikkeld voor IDN-registratie waarin toegestane, beperkte en verboden codepunten zijn vastgelegd. Het beleid wordt geïmplementeerd aan de hand van de volgende vijf validatieregels. IDN's die voldoen aan deze vijf regels worden beschouwd als geldige registraties.

1. IETF-STANDAARDEN

In de IDNA2008-specificatie staan de regels en algoritmen gespecificeerd waarvoor Unicode-punten bij IDN-registratie is toegestaan/verboden. Verisign voldoet volledig aan alle RFC-documenten op basis van de IDNA2008-standaard. Bekijk het overzicht van de IETF-standaarden.

2. RESTRICTIES VOOR BEPAALDE TALEN

Voor alle IDN-registraties is een taalcode van 3 letters noodzakelijk. CHI staat bijvoorbeeld voor de Chinese taal. Wanneer de taalcode die aan de registratie is gekoppeld, voorkomt in de volgende tabel, dan heeft Verisign een Lijst met toegestane tekens voor die taal. De verzochte IDN moet volledig binnen de Lijst met toegestane tekens vallen. Wanneer ook maar één codepunt van de IDN een niet-geldig teken is voor deze taal, dan zal de registratie worden geweigerd.

In de volgende tabel staan de talen waaraan een Lijst met toegestane tekens is gekoppeld.

TAAL-TAG TAAL
AZE Azerbeidzjaans
BEL Wit-Russisch
BUL Bulgaars
CHI Chinees
GRE Grieks
JPN Japans
KOR Koreaans
KUR Koerdisch
MAC Macedonisch
MOL Moldavisch
POL Pools
RUS Russisch
SCC Servisch
SCR Kroatisch
SRP Servisch
UKR Oekraïens

3. BEPERKINGEN OP HET COMBINEREN VAN SCRIPTS

Wanneer de taalcode gespecificeerd in de IDN-registratie niet is vermeld in bovenstaande tabel en geen lijst met toegestane tekens heeft, dan past Verisign een andere restrictie toe om de combinatie van verschillende scripts in een enkel domein te voorkomen.

De Unicode-standaard definieert een reeks Unicode-scripts door precies één Unicode-scriptwaarde toe te wijzen aan elk codepunt. Als regel wijzen Verisign-registers het combineren van codepunten van verschillende Unicode-scripts af. Als een IDN dus codepunten bevat van twee of meer Unicode-scripts, wordt die IDN-registratie afgewezen. Een letter van het Latijnse script kan bijvoorbeeld niet worden gebruikt in dezelfde IDN als een Cyrillische letter. Alle codepunten in een IDN moeten uit hetzelfde Unicode-script afkomstig zijn. Dit is zodat codepunten die verwarring kunnen veroorzaken, niet in dezelfde IDN worden gebruikt.

Nogmaals, deze regel is alleen van toepassing op talen waarvoor geen nauwkeurig gedefinieerde Lijst met toegestane tekens bestaat. De taalcode FRE, bijvoorbeeld, die de Franse taal aangeeft, heeft geen strikte lijst met toegestane tekens, dus is daarop de regel voor het combineren van codes van toepassing. Alle codepunten in een Frans domein moeten uit hetzelfde script afkomstig zijn. Maar dat script kan elk script zijn van de met Unicode gedefinieerde scripts.

In de volgende tabel staan de Unicode-scripts en de daaraan gekoppelde tabel met toegestane codepunten.

UNICODE-SCRIPTS EN DAARAAN GEKOPPELDE CODEPUNTEN
Arabisch Georgisch Latijn Rejang
Armeens Glagolitisch Lepcha Runenschrift
Avestisch Grieks Limbu Samaritaans
Balinees Gujarati Lisu Saurashtra
Bamum Gurmukhi Lycian Sinhala
Batak Han Lydian Soendanees
Bengali Hangul Malayalam Syloti Nagri
Bopomofo Hanuno-o Mandees Oud-Syrisch
Brahmi Hebreeuws Meetei Mayek Tagalog
Buginees Hiragana Mongools Tagbanwa
Buhid Imperial Aramaic Myanmar Tai Le
Canadees Aboriginal Inscriptional Pahlavi New Tai Lue Tai Tham
Carian Inscriptional Parthian Nko Tai Viet
Cham Javaans Ogham Tamil
Cherokee Kaithi Ol Chiki Telugu
Koptisch Kannada Oudperzisch Thaana
Cuneiform Katakana Oudzuidarabisch Thai
Cyrillisch alfabet Kayah Li Oudturks Tibetaans
Devanagari Kharoshthi Oriya Tifinagh
Egyptische hiërogliefen Khmer Phags Pa Vai
Ethiopisch Laos Fenicisch Yi

Voor een uitgebreide lijst met alle Unicode-punten die toegestaan zijn voor IDN-registratie, klik hier.

4. VERBODEN UNICODE-PUNTEN ICANN

De Verisign SRS volgt eveneens de Richtlijnen voor implementatie van Internationalized Domain Names van ICANN, hoofdstuk 5, waarin de tekens worden aangegeven die worden toegestaan door de IETF-standaard, maar niet mogen worden gebruikt voor IDN-registratie. Daarom verbiedt het Verisign SRS deze Unicode-codepunten in alle registraties. Een volledige lijst met door de ICANN verboden Unicode-codepunten vindt u hier.

5. SPECIALE TEKENS

Er zijn precies twee (2) Unicode-tekens waarvan de laatste definities niet met terugwerkende kracht compatibel zijn met vorige versies van de IDNA-standaard. De Latijnse scherpe S en de Griekse afsluitende Sigma waren tot nog toe opgenomen als alternatieve tekens. Klanten en registers die de oude standaard aanhouden zouden bijvoorbeeld een Latijnse scherpe S toewijzen aan twee Latijnse kleine S-tekens. Deze toewijzing is onomkeerbaar. De laatste versie van de IDNA-standaard past deze toewijzing niet toe. Dus, terwijl de Latijnse scherpe S voorheen verboden was (toegewezen aan andere tekens), staat de meest recente standaard toe dat registers dit teken naar eigen goeddunken accepteren.

Aangezien deze wijzigingen niet met terugkerende kracht compatibel zijn, heeft Verisign ervoor gekozen deze twee (2) tekens niet te accepteren zolang men niet is gekomen tot een duidelijke en eerlijke overeenstemming die vervolgens is gecommuniceerd.

TEKEN UNICODEPUNT SCHRIFTTEKEN
Latijnse kleine letter scherpe s U+00DF ß
Griekse kleine letter Final Sigma U+03C2 ς


WILT U MEER INFORMATIE?