INFORMATIE ZONEBESTANDEN

INFORMATIE ZONEBESTANDEN

TLD-zonebestanden zijn bestanden die Verisign onderhoudt en die actieve domeinnamen op het tweede niveau met de Internet Protocol-adressen (IP) van de naamserver voor de domeinnaam toewijzen. Neem contact op met de klantendienst om deze service toe te voegen.

E-mail ons

Voor elke .com- en .net-TLD wordt een apart bestand onderhouden. De TLD-zonebestanden worden voornamelijk onderhouden om een grotere systeemdoorvoer en algehele internetefficiëntie mogelijk te maken.

DAGELIJKSE ZONETELLINGEN

De dagelijkse zonetelling geeft het aantal actieve domeinnamen aan en het aantal domeinnamen dat is geregistreerd, maar nog niet is geconfigureerd voor gebruik in het desbetreffende topdomeinzonebestand ('niet geconfigureerde domeinnamen'). Het aantal actieve domeinnamen omvat de domeinnamen die, op het moment van publicatie, recent waren aangekocht en nog onderworpen waren aan de vijf dagen respijtperiode tijdens welke de domeinnaam nog kan worden verwijderd en een credit kan worden toegekend aan een registrar (de 'respijtperiode toevoegen'). De dagelijkse zonetelling wijzigt regelmatig en wordt bijgewerkt in het respectievelijke zonebestand. Op deze pagina ten minste een keer per dag. De bijwerktijden kunnen per dag verschillen. De waarde in het zonebestand van vandaag is niet noodzakelijk indicatief voor het resultaat dat kan worden verwacht voor het huidige financiële kwartaal of jaar.

De dagelijkse zonetelwaarde die op deze website wordt vermeld, mag niet worden vergeleken met waarden die we elders weergeven. Zo bevat de waarde voor het aantal domeinnamen dat we in onze kwartaalrapporten op het formulier 10-Q en in het jaarverslag vermelden op het formulier 10-K en die ook kunnen worden geraadpleegd in het gedeelte Relaties met beleggers van onze website, de actieve domeinnamen en de niet-geconfigureerde domeinnamen, maar niet de domeinnamen die nog vallen onder de respijtperiode.

Actieve zone
.COM 113.828.089
vanaf 07/28/2014 19:09:22 PM UTC
.NET 15.110.319
vanaf 07/28/2014 19:09:22 PM UTC
Niet geconfigureerde namen
.COM 154.102
vanaf 07/28/2014 19:09:22 PM UTC
.NET 30.761
vanaf 07/28/2014 19:09:22 PM UTC

TOEGANGSPROGRAMMA TLD-ZONEBESTAND

Het toegangsprogramma TLD-zonebestand van Verisign biedt deelnemers FTP-toegang tot de TLD-zonebestanden voor de .com-, .net- en .name-topleveldomeinen (TLD). Elk bestand bevat de actieve domeinnamen in de betreffende TLD en wordt dagelijks bijgewerkt.

Om in aanmerking te komen voor het programma, vult u het aanvraagformulier voor toegang tot het zonebestand in, slaat u het op en e-mailt u het naar tldzone@verisign-grs.com. Met de aanvragers wordt contact opgenomen nadat het formulier is beoordeeld. Na goedkeuring ontvangen ze ter ondertekening de toegangsovereenkomst(en) ("Overeenkomst(en)"). Voor wachtwoordgebruikers die de bepalingen van de overeenkomst(en) overtreden of niet langer actief zijn, kunnen de toegangsgegevens worden ingetrokken en de overeenkomst(en) opgezegd worden en toegang tot de TLD-zonebestanden worden beëindigd. Hebt u vragen over het programma of wilt u uw lidmaatschap beëindigen, stuur ons dan een e-mail.

Aanvraag voor toegang tot TLD-zonebestanden voor .com, .net en/of .name

Het aanvraagformulier voor toegang tot zonebestanden is vereist om uw aanvraag te verwerken: het TLD-aanvraagformulier .com, .net downloaden (DOC)

ONMIDDELLIJK INZICHT IN VEILIGHEIDSBEDREIGINGEN

Verisign® Domain Name Zone Alerts is een eersteklas meldingsservice op abonnementsbasis voor .com- en .net-zonebestandrapporten, zodat registrars de domeinnamen onder hun beheer kunnen controleren en bedrijven gegevens in beveiligingsproducten en -services kunnen opnemen. Door wijzigingen in het .com- en .net-zonebestand bijna in realtime te volgen, kunt u zonewaarschuwingen voor domeinnamen integreren in uw services, inclusief merkbescherming of detectie van mogelijk misdadige activiteiten, zoals phishing, fraude en identiteitsdiefstal.

Kom meer te weten over Verisign Domain Name Zone Alerts

TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

Deelnemers aan het programma gebruiken de ftp-server: rz.verisign-grs.com. Verisign eist dat gebruikers de zonebestanden openen via het statische IP-adres dat op hun ondertekende overeenkomst(en) staat vermeld. De TLD-zonebestanden bevatten geen domeinnamen in de volgende statussen: server hold, client hold, pendingdelete en redemptionperiod. De zones bevatten geen domeinnamen waaraan geen naamservers zijn gekoppeld.

Kom meer te weten over TLD-zonebestanden Contact opnemen met een Verisign-expert
E-mailen met de Klantendienst

WILT U MEER INFORMATIE?