BELEID VOOR REGISTRATIE VAN DOMEINNAMEN MET .TV EN .CC

Het registreren van domeinnamen is onderworpen aan onderstaand registerbeleid voor .tv en .cc.


Verisign beheert het gezaghebbend register ('register') voor alle domeinnaamregistraties die eindigen op '.tv' en '.cc' ('domeinnaam/domeinnamen'). Verisign behoudt zich het recht voor om dit en ander beleid aangaande .cc en .tv op elk moment te wijzigen. Registrars dienen de beleidsregels en eventuele wijzigingen hierin van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen in dit beleid zijn van kracht vanaf de datum en tijd dat ze op deze site worden gepubliceerd. Elke registrar zal deze beleidslijnen naleven; de registrar moet van al zijn agenten, en registrars en diens agenten, en registranten eisen dat zij deze beleidslijnen naleven.

BESCHIKBAARHEID

De registratie van een domeinnaam is beschikbaar voor personen en bedrijven. Als een domeinnaam beschikbaar is wanneer een registrar de CHECK-opdracht uitvoert, garandeert dit niet dat de Domeinnaam beschikbaar is op het moment van registratie.

PERIODE

Een domeinnaam wordt geregistreerd voor een periode van een jaar of een veelvoud daarvan: de registratieperiode bedraagt minimaal één en maximaal tien jaar.

BEPERKINGEN VOOR NAAMGEVING

De tekenlengte voor een domeinnaam is ten minste één teken exclusief de extensie '.tv' of '.cc'. De tekenlengte voor een domeinnaam is maximaal 63 tekens exclusief de extensie '.tv' of '.cc'. Een domeinnaam mag niet beginnen met een streepje '-' of punt '.' en mag niet beginnen met de volgende tekenreeks: 'alfanumeriek_alfanumeriek_streepje ('-')_streepje ('-')'.

Elk teken in de Domeinnaam, buiten de punten ('.'), moet een letter, cijfer of streepje ('-') zijn. Het laatste teken moet een cijfer of letter zijn. Het mag geen streepje zijn ('-').

PREMIUM DOMEINNAMEN .TV

Bepaalde domeinnamen met .tv die uit algemene woorden bestaan en combinaties van één tot drie tekens zijn aangeduid als 'premium namen'. Voor premium namen gelden dezelfde bedrijfsregels en respijtperiode als voor alle domeinnamen met .tv, met de volgende uitzonderingen:

 • Premium namen kunnen een hoger tarief hebben dan standaarddomeinnamen met .tv.
 • Ongeacht enige indicatie in deze documentatie van het tegendeel zijn overdrachten van registrar voor premium namen verboden.
 • Ongeacht enige indicatie in deze documentatie van het tegendeel is de Sync-bewerking voor premium namen verboden.

NAAMSERVERS

Een domeinnaam mag niet meer dan 13 hosts op registerniveau bevatten.

REGELS VOOR OVERDRACHT VAN REGISTRAR

Een aangemaakte domeinnaam moet 61 dagen oud of ouder zijn om te kunnen worden overgedragen aan een andere registrar. Een domeinnaam kan worden overgedragen voor een periode van een jaar of een veelvoud daarvan tot maximaal tien jaar. De standaardinstelling is een verlenging van één jaar. Als het verschil tussen de huidige datum en de nieuwe registratiedatum meer dan 10 jaar en minder dan 11 jaar is, wordt de overdracht afgerond naar 10 jaar. Als het verschil tussen de huidige datum en de nieuwe registratiedatum meer dan 11 jaar is, wordt de overdracht geweigerd. De periode waarin de overdracht in behandeling is, is vijf (5) dagen. Als het verzoek tot overdracht door de registrar die de naam opgeeft binnen deze behandelingsperiode van vijf dagen wordt goedgekeurd noch geweigerd, keurt Verisign het verzoek automatisch goed. Zoals hierboven vermeld is de overdracht van registrar van premium namen verboden.

Bulkoverdracht
Afhankelijk van het inzicht en de goedkeuring van Verisign en eventuele overdrachtskosten of -heffingen die door Verisign kunnen worden bepaald, kunnen registrars bulkoverdrachten aanvragen van domeinnamen met .tv en .cc door een schriftelijk verzoek tot bulkoverdracht in te dienen, vergezeld van een volledige lijst met over te dragen domeinnamen, ondertekend door de registrar die de namen verwerft als de registrar die ze opgeeft.

RESPIJTPERIODEN

Een Respijtperiode is een specifiek aantal kalenderdagen na een registerbewerking waarin de Domeinnaam kan worden verwijderd en een krediet kan worden uitgekeerd aan de registrar. Relevante registerbewerkingen in deze context zijn:

 • Registratie van een nieuwe domeinnaam (Respijtperiode toevoegen)
 • Expliciete verlenging van een bestaande domeinnaam (Respijtperiode expliciet verlengen)
 • Automatisch vernieuwen van een bestaande domeinnaam (Respijtperiode automatisch vernieuwen)
 • Overdracht naar registrar van een bestaande domeinnaam (Respijtperiode overdracht registrar)

Respijtperiode toevoegen
Respijtperiode toevoegen is een specifiek aantal kalenderdagen na de oorspronkelijke registratie van een domeinnaam. De waarde van Respijtperiode toevoegen is vijf (5) kalenderdagen. Als binnen vijf kalenderdagen een bewerking Wissen, Expliciet vernieuwen of Overdracht plaatsvindt, zijn de volgende regels van toepassing:

 • Wissen: als een domeinnaam binnen de periode voor Respijtperiode toevoegen wordt verwijderd, wordt het registratiebedrag gecrediteerd aan de betalende registrar. De domeinnaam wordt verwijderd uit de registerdatabase en kan direct worden geregistreerd door een andere registrar. Als een domeinnaam wordt verwijderd nadat de respijtperiode van vijf dagen is verlopen, krijgt deze gedurende 30 kalenderdagen de status Restitutieperiode.
 • Expliciet vernieuwen: als een domeinnaam expliciet wordt verlengd binnen de periode voor Respijtperiode toevoegen, is er geen krediet voor het toevoegen. Naast de eerste registratiekosten worden de kosten van het aantal jaar waarvoor de registratie expliciet wordt verlengd, afgetrokken van het beschikbare krediet van de registrar. De vervaldatum van de Domeinnaam wordt verlengd met het aantal jaar zoals opgegeven in de bewerking Expliciet verlengen van de registrar tot een resulterende registratieperiode van niet meer dan 10 jaar.
 • Overdracht registrar: een domeinnaam mag niet worden overgedragen binnen de periode voor Respijtperiode toevoegen.

Respijtperiode expliciet vernieuwen
De Respijtperiode expliciet vernieuwen bedraagt een specifiek aantal kalenderdagen na de expliciete verlenging van de registratieperiode van een domeinnaam. De waarde van Respijtperiode toevoegen is vijf (5) kalenderdagen. Als binnen vijf kalenderdagen een bewerking Wissen, Expliciet vernieuwen of Overdracht plaatsvindt, zijn de volgende regels van toepassing:

 • Wissen: als een domeinnaam binnen de Respijtperiode expliciet vernieuwen wordt verwijderd, ontvangt de betalende registrar krediet voor de kosten voor expliciete vernieuwing en krijgt de Domeinnaam de status Restitutieperiode.
 • Expliciet vernieuwen: een domeinnaam kan binnen de Respijtperiode expliciet vernieuwen voor een periode van maximaal 10 jaar worden verlengd. Het verzoek voor verlenging van de Domeinnaam wordt geweigerd als de verzochte periode in totaal meer dan 10 jaar bedraagt. De kosten voor elk van het extra aantal jaren dat de registratie expliciet wordt verlengd, worden afgetrokken van het beschikbare krediet van de registrar.
 • Overdracht registrar: als een domeinnaam binnen de Respijtperiode expliciet vernieuwen wordt overgedragen, bestaat er geen krediet voor expliciet vernieuwen. De vervaldatum van de Domeinnaam wordt met één jaar verlengd voor de overdracht, en de jaren die zijn toegevoegd als gevolg van het expliciet vernieuwen blijven tot maximaal 10 jaar gelden voor de Domeinnaam. Dit extra jaar voor de overdracht wordt bij de registrar die de naam verwerft in rekening gebracht, zelfs wanneer er geen heel jaar wordt toegevoegd vanwege de limiet van 10 jaar.

Respijtperiode automatisch vernieuwen
De Respijtperiode automatisch vernieuwen bedraagt een specifiek aantal kalenderdagen na een automatische verlenging. Automatisch vernieuwen vindt plaats als de registratie van een domeinnaam niet expliciet wordt vernieuwd of wordt verwijderd door de vervaldatum. In dit geval wordt de registratie automatisch vernieuwd door het systeem op de eerste dag na de vervaldatum, en wordt deze in rekening gebracht op het beschikbare krediet van de registrar. De waarde van de Respijtperiode automatisch vernieuwen bedraagt 45 kalenderdagen. Als binnen de Respijtperiode automatisch vernieuwen een bewerking Wissen, Expliciet vernieuwen of Overdracht plaatsvindt, zijn de volgende regels van toepassing:

 • Wissen: als een Domeinnaam wordt verwijderd binnen de Respijtperiode automatisch vernieuwen, ontvangt de registrar een krediet voor de kosten voor automatische vernieuwing op het moment van verwijdering. De Domeinnaam krijgt vervolgens de status Restitutieperiode.
 • Expliciet vernieuwen: een domeinnaam kan binnen de Respijtperiode automatisch vernieuwen voor een periode van maximaal 10 jaar worden verlengd. De rekening van de betalende registrar wordt op het moment van de aanvullende verlenging gedebiteerd voor het extra aantal jaar waarvoor de registratie expliciet wordt verlengd.
 • Overdracht registrar: als een domeinnaam wordt overgedragen binnen de Respijtperiode automatisch vernieuwen, ontvangt de registrar die de naam opgeeft een krediet voor de kosten voor automatische verlenging en wordt het extra jaar voor automatische verlenging geannuleerd. De vervaldatum van de Domeinnaam wordt met een jaar verlengd tot maximaal 10 jaar krachtens de overdracht en dit wordt bij de registrar die de naam verwerft in rekening gebracht, zelfs wanneer er geen heel jaar wordt toegevoegd vanwege de limiet van 10 jaar.

Respijtperiode overdracht registrar
De Respijtperiode overdracht registrar bedraagt een specifiek aantal kalenderdagen na afronding van de overdracht van een domeinnaam. De waarde van de Respijtperiode overdracht registrar bedraagt vijf kalenderdagen. Als binnen vijf kalenderdagen een bewerking Wissen, Expliciet vernieuwen of Overdracht plaatsvindt, zijn de volgende regels van toepassing:

 • Wissen: als een domeinnaam binnen de Respijtperiode overdracht registrar wordt verwijderd, ontvangt de betalende registrar een krediet voor de kosten van de overdracht en krijgt de Domeinnaam de status Restitutieperiode.
 • Expliciet vernieuwen: als een Domeinnaam expliciet wordt vernieuwd binnen de periode voor Respijtperiode overdracht, wordt er geen krediet gegeven voor het toevoegen. Naast de eerste kosten voor overdracht worden de kosten van het aantal jaar waarvoor de registratie expliciet wordt vernieuwd, afgetrokken van het beschikbare krediet van de registrar. De vervaldatum van de Domeinnaam wordt verlengd met het aantal jaar zoals opgegeven in de bewerking Expliciet verlengen van de registrar tot een resulterende registratieperiode van niet meer dan 10 jaar.
 • Overdracht registrar: als een domeinnaam binnen de Respijtperiode expliciet vernieuwen wordt overgedragen, bestaat er geen krediet voor expliciet vernieuwen. De vervaldatum van de Domeinnaam wordt verlengd met een jaar tot een maximumperiode van 10 jaar.

STATUS RESTITUTIEPERIODE

Wanneer een domeinnaam wordt verwijderd buiten de Respijtperiode toevoegen of binnen de Respijtperiodes overdracht registrar, automatisch vernieuwen of expliciet vernieuwen, krijgt de Domeinnaam gedurende 30 dagen de status Restitutieperiode. De restitutieperiode werkt als volgt:

 • Domeinnaam verwijderd.
 • Domeinnaam wordt verwijderd uit de Zone.
 • Domeinnaam krijgt gedurende 30 dagen de status Restitutieperiode.
 • In de status Restitutieperiode kunnen geen wijzigingen worden aangebracht aan de Domeinnaam.
 • De status Restitutieperiode kan alleen worden verwijderd met de opdracht Herstel.
 • Als de Domeinnaam in deze periode van 30 dagen NIET wordt hersteld, krijgt de naam gedurende vijf dagen de status In afwachting van verwijdering.
 • Zolang de Domeinnaam in de status In afwachting van wissen staat, kan deze niet worden hersteld.
 • Nadat de periode In afwachting van wissen is verlopen, wordt de Domeinnaam verwijderd.

OPDRACHT HERSTELLEN

De opdracht Herstellen geeft een registrar de mogelijkheid om de status Restitutieperiode van een domeinnaam te verwijderen. De opdracht Herstellen is een factureerbare transactie die voor elke keer dat deze wordt gebruikt, in rekening wordt gebracht bij de registrar. Voor de opdracht Herstellen moet de registrar twee handelingen uitvoeren:

 • De opdracht Herstellen doorgeven aan Verisign.
 • Het Herstelrapport invullen.

Gegevens over de opdracht Herstellen:

 • Met de opdracht Herstellen wordt de status Restitutieperiode verwijderd.
 • De opdracht Herstellen kan niet worden ingediend voor premium namen.
 • De bewerking Herstellen is niet van invloed op de vervaldatum van de registratie, zelfs als de Domeinnaam al is verlopen. Wanneer een verlopen domeinnaam wordt hersteld en het Herstelrapport voor de Domeinnaam is ontvangen, wordt de vervaldatum door de batchprocedure voor automatisch vernieuwen verlengd met een jaar vanaf de huidige vervaldatum.
 • N.B.: als de opdracht Herstellen is aangevraagd maar het Herstelrapport voor die domeinnaam nog niet is verwerkt, wordt deze niet opgenomen in de batchprocedure voor automatisch vernieuwen.
 • Bij een geslaagde opdracht Herstellen krijgt de naam gedurende zeven (7) dagen de status In afwachting van herstel.
 • Domeinnamen met de status In afwachting van herstel worden opgenomen in de zonebestanden.

Gegevens over het Herstelrapport:
Het Herstelrapport is tweede stap in de herstelprocedure. Wanneer de registrar de status Restitutieperiode van de Domeinnaam heeft verwijderd met behulp van de opdracht Herstellen, moet de registrar een toelichting geven aan Verisign. Hiertoe wordt het Herstelrapport ingevuld.

 • Wanneer de registrar de opdracht Herstellen met succes heeft uitgevoerd, krijgt de Domeinnaam de status In afwachting van herstel.
 • De periode In afwachting van herstel duurt zeven (7) kalenderdagen.
 • In deze periode van zeven dagen moet de registrar een Herstelrapport indienen bij Verisign.
 • Wanneer Verisign het Herstelrapport ontvangt, krijgt de Domeinnaam de status Actief.
 • Als Verisign het Herstelrapport NIET binnen deze zeven dagen ontvangt, krijgt de Domeinnaam opnieuw de status Restitutieperiode.

Als onderdeel van het Herstelrapport moet een registrar de volgende gegevens aanleveren:

A. Een exemplaar van de WHOIS-gegevens van de registrar voor de verwijderde naam, zoals deze vóór verwijdering werd weergegeven. De WHOIS-gegevens moeten het volgende bevatten:

 • Juiste naam van de geregistreerde domeinnaam
 • Naam/namen van naamserver(s) of 'none' (niet leeg)
 • Datum met de juiste notatie in het veld voor de oorspronkelijke aanmaakdatum
 • Datum met de juiste notatie in het veld voor de vervaldatum
 • Veld met naam en adres van de registrant (niet leeg)
 • Veld met naam en adres van adminstratieve contactpersoon (niet leeg)
 • Veld met e-mailadres van adminstratieve contactpersoon (niet leeg)
 • Veld met telefoonnummer van administratieve contactpersoon (niet leeg)
 • Faxnummer van administratieve contactpersoon, indien opgegeven
 • Veld met naam en adres van technische contactpersoon (niet leeg)
 • Veld met e-mailadres van technische contactpersoon (niet leeg)
 • Veld met telefoonnummer van technische contactpersoon (niet leeg)
 • Faxnummer van technische contactpersoon, indien opgegeven.

B. De datum en tijd waarop de geregistreerde domeinnaam is verwijderd (Verisign vereist correcte datum- en tijdnotatie).

C. De datum en tijd waarop de opdracht Herstellen is uitgevoerd op deze domeinnaam (Verisign vereist correcte datum- en tijdnotatie).

D. Een korte toelichting op de reden waarom de Domeinnaam is hersteld.

Verisign verwerkt alle ingediende Herstelrapporten in een eenmalige batchprocedure. Zodra de batch Herstelrapporten is verwerkt, converteert Verisign de Domeinnamen naar de status Actief.

CONSOLIDATE-SERVICE

Met de ConsoliDate-service kunnen registrars een SYNC-opdracht indienen voor een Domeinnaam met de bedoeling de huidige vervaldatum te wijzigen. Via de SYNC-bewerking kunnen registrars een specifieke verjaardatum aanvragen voor registraties van Domeinnamen (d.w.z. de dag in het jaar waarop de naam komt te vervallen).

 • Bij de SYNC-opdracht is de tienjarenregel voor vervaldata van toepassing. Met andere woorden: als de SYNC-opdracht een Domeinnaam tot voorbij het maximum voor vervaldata van 10 jaar zou verlengen, mislukt de opdracht.
 • Er is geen beperking op de vervaldatum voor het tijdstip waarop de synchronisatie kan worden uitgevoerd (deze kan bijvoorbeeld direct na toevoeging, verlenging of overdracht van de Domeinnaam worden uitgevoerd, de dag voordat de naam verloopt, enz.)
 • Een SYNC-bewerking op een Domeinnaam kan in een periode van een jaar slechts eenmaal worden uitgevoerd. Het begin van deze periode wordt opnieuw ingesteld als een bewerking Expliciet vernieuwen, Autom. vernieuwen of Overdracht (intern of van de ene registrar naar een andere registrar) wordt uitgevoerd op de Domeinnaam.
 • Zoals hierboven vermeld is de SYNC-bewerking niet beschikbaar voor premium namen.

SYNC-berekeningen
De SYNC-bewerking kan worden gebruikt om de vervaldatum van de Domeinnaam naar voren te schuiven naar een specifieke datum (maand en dag) die is opgegeven in de opdracht.

 • Het jaar wordt niet opgegeven in de opdracht. Dit beperkt de hoeveelheid ongeldige gegevens en pogingen om SYNC en VERNIEUWEN uit te voeren in één transactie. Als de Registrant de data wil bewerken via SYNC (synchroniseren) en een bewerking voor VERNIEUWEN voor één tot tien jaar wil uitvoeren, worden deze als twee aparte transacties beschouwd.
 • Als de maand en datum later liggen dan de huidige vervalmaand en -datum, wordt de vervaldatum verlengd binnen hetzelfde kalenderjaar als de huidige vervaldatum.
 • Als de maand en datum vroeger liggen dan de huidige vervalmaand en -datum, wordt de vervaldatum verlengd tot die maand en datum in het kalenderjaar dat volgt op de huidige vervaldatum.
 • Als de maand en datum in de opdracht gelijk zijn aan de huidige vervalmaand en -datum, wordt een fout geretourneerd (hiermee wordt de mogelijkheid van een herhaalde SYNC-opdracht geëlimineerd).
 • De SYNC-bewerking voor elk domein wordt in rekening gebracht bij registrars op basis van het aantal kalendermaanden waarmee de vervaldatum wordt verlengd. De minimale kosten zijn voor één maand.
 • De maximale kosten zijn voor elf maanden. Als een registrar een SYNC-opdracht uitvoert op een Domeinnaam en de vervaldatum daarmee minder dan een maand wordt verschoven, brengt Verisign een maand in rekening bij de registrar.
 • Als een registrar een SYNC-opdracht uitvoert op een Domeinnaam en de vervaldatum daarmee wordt ingesteld op N maanden en X dagen, brengen we N maanden in rekening bij de registrar .
 • Als de vervaldatum wordt verlengd binnen dezelfde maand (ongeacht of het om 1 dag of 30 dagen gaat), wordt de SYNC-periode gedefinieerd als een maand (1 januari tot 15 januari telt bijvoorbeeld als één maand).

N.B.: Als de huidige vervaldatum 15 januari is en de SYNC-bewerking verandert deze naar 1 januari, telt dit als 11 maanden, omdat de registratiedatum wordt verlengd tot 1 januari in het volgende jaar. Als de vervaldatum wordt verlengd tot een andere maand, wordt de SYNC-periode gedefinieerd op basis van het aantal kalendermaanden (5 maart tot 27 oktober telt dus als zeven maanden, 27 oktober tot 5 maart telt als vijf maanden, 1 juni tot 31 juli is één maand).

Respijtperiode SYNC
Er is geen Respijtperiode SYNC. Als de SYNC-bewerking met succes is uitgevoerd tijdens de respijtperiode Toevoegen, Vernieuwen, Automatisch vernieuwen of Overdracht, zijn de volgende regels van toepassing:

 • Toevoegen: een Domeinnaam kan worden gesynchroniseerd binnen de Respijtperiode toevoegen. Met de SYNC-opdracht wordt de registratie van de Domeinnaam niet tot langer dan de registratielimiet van 10 jaar verlengd. Als de domeinnaam tijdens de Respijtperiode toevoegen wordt verwijderd, wordt alleen het registratiebedrag en niet de SYNC gecrediteerd aan de betalende registrar.
 • Vernieuwen en Automatisch vernieuwen: een Domeinnaam kan worden gesynchroniseerd binnen de Respijtperiode vernieuwen en automatisch vernieuwen. Met de SYNC-opdracht wordt de registratie van de Domeinnaam niet tot langer dan de registratielimiet van 10 jaar verlengd. Als de Domeinnaam wordt verwijderd tijdens de Respijtperiode vernieuwen of automatisch vernieuwen, wordt alleen het bedrag voor verlenging of automatische verlenging, en niet die voor de SYNC-bewerking, aan de betalende registrar gecrediteerd.
 • Overdracht: een Domeinnaam kan worden gesynchroniseerd binnen de Respijtperiode overdracht. Met de SYNC-opdracht wordt de registratie van de Domeinnaam niet tot langer dan de registratielimiet van 10 jaar verlengd. Als de domeinnaam tijdens de Respijtperiode overdracht wordt verwijderd, wordt alleen het registratiebedrag en niet de SYNC gecrediteerd aan de betalende registrar.

GESCHILLENBELEID

Verisign zal en kan het recht van een domeinnaamregistrant om een Domeinnaam te registreren of gebruiken op het hoogste niveau niet screenen, controleren, evalueren of onderzoeken. Hiertoe hanteert Verisign de UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy - www.icann.org/udrp) voor alle registraties van Domeinnamen met .tv en .cc. De registratie van elke Domeinnaam is onderhevig aan schorsing, annulering of overdracht overeenkomstig eventuele beslissingen onder de UDRP.

GEBRUIK VAN DE DOMEINNAAM

Voor elke Domeinnaam die is geregistreerd door de registrar (uit eigen naam of namens een registrant), zal de registrar aan deze beleidslijnen dienen te voldoen; de registrar moet eveneens van al zijn agenten, van de registranten van de registrar en van de registranten van de agenten van de registrar eisen om:

A. Ervoor te zorgen dat de domeinnaam niet wordt geregistreerd, gebruikt, weergegeven of geëxploiteerd (i) in strijd met of inbreuk makend op deze beleidslijnen of enige andere beleidslijn met betrekking tot .cc and .tv, (ii) in strijd met de wetgeving van al de jurisdicties van waaruit de Domeinnaam toegankelijk is, (iii) voor beledigende, hinderlijke, lasterlijke of enig andere schadelijke doelstelling, inclusief, maar niet daartoe beperkt, kinderpornografie, kinderontvoering, kindermisbruik of enige andere wijze van exploitatie van kinderen; aanzetten tot haat, fanatisme of geweld tegen personen of groepen op basis van hun religie, ras, etniciteit, seksuele oriëntatie of anderszins onveranderbare kenmerken; diefstal van e-mailservice of als adres voor beantwoorden van ongevraagde bulk e-mail; voor overtreding van intellectuele eigendomsrechten of publiciteits- of privacyrechten of voor inbreuk op enige geheimhoudingsplicht, of (iv) op enige andere wijze voor het storen of lastigvallen van andere gebruikers van het register (tot storen en lastigvallen behoort ook het versturen van malware) of voor het veroorzaken van onnodige en opzettelijke congestie in het Verisign-systeem of het register;

B. Zorgen dat elke Domeinnaam te goeder trouw wordt geregistreerd, gebruikt, weergegeven en geëxploiteerd, en in overeenstemming met internationale, nationale en lokale wetten en regelgeving;

C. Het delegeren van subdomeinen van de Domeinnaam niet openbaar aanbieden, adverteren of anderszins beschikbaar maken; en

D. Erkennen dat registratie, gebruik, weergave en exploitatie van de Domeinnaam mogelijk onderhevig is aan toepasselijke wetten in alle rechtsgebieden waarin de Domeinnaam wordt gebruikt of toegankelijk is, inclusief wetten op het gebied van handelsmerken en andere soorten intellectueel eigendom en te voldoen aan dergelijke toepasselijk wetgeving.

MALWARE SCANS

A. Voor de doeleinden van deze beleidslijnen, wordt eveneens beschouwd als “Malware” het programmeren (code, scripts, actieve content of computerinstructies of sets van computerinstructies) ontworpen of bedoeld om (a) toegang te blokkeren of gebruik of toegankelijkheid te beletten of voor de wijziging, vernietiging of belemmering van het gebruik van een computer, computerprogramma's, computerhandelingen of computernetwerk door geautoriseerde gebruikers; (b) negatief beïnvloeden, onderbreken of het onmogelijk maken van de uitvoering, de beveiliging of de integriteit van de computer, computerprogramma's, computerhandelingen, computerservices of een computernetwerk; (c) het valselijk voorwenden van een nuttige functie die in werkelijkheid bedoeld is om een destructieve of schadelijke functie uit te voeren en geen nuttige functie uit te voeren maar om aanzienlijke resources van computers, telecommunicatie of geheugen te gebruiken; (d) verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot of het gebruik van een computer, computerprogramma's, computerhandelingen, computerservices computernetwerk; (e) wijzigen, beschadigen, vernietigen, monitoren, verzamelen of overdragen van informatie binnen een computer, computerprogramma's, computerhandelingen, computerservices of een computernetwerk zonder toestemming van de eigenaar van de informatie; (f) onrechtmatige toe-eigening van het normale functioneren van een computer, computerprogramma, computerhandelingen, computerservices of computernetwerk; of (g) enig ander verkeerd gebruik. Malware houdt, zonder restrictie, in: verschillende vormen in van crimeware, dialers, uitschakeling van services, misleidende adware, hijackware, scareware, slag code (logic bombs), rootkits, spyware, Trojaanse paarden, virussen, webbugs en wormen.

B. De registrar zelf zal, en zal dat ook van al zijn agenten, van de registranten van de registrar en zijn agenten eisen om:

1. Verisign toe te staan om naar volledig eigen goeddunken scans uit te voeren of websites te bekijken met het doel Malware op te sporen of op enige andere wijze die nodig is voor de bescherming van de integriteit, de veiligheid en de stabiliteit van de Verisign-systemen (“Malware Scans”);

2. ervoor te zorgen dat alle communicaties met of naar de systemen van Verisign systems, het register of enige andere registers functionerend op basis van een overeenkomst met ICANN of enige ICANN-geaccrediteerde registrar en alle software, systemen of gebruikte hardware vrij is van Malware. In het geval dergelijke malware wordt geïntroduceerd, zullen de registrar en de registrant alle noodzakelijke maatregelen nemen om de malware te verwijderen en de effecten van de malware te beperken op volledige eigen kosten van de registrar en de registrant;

3. dat zij hierbij Verisign alle nodige licenties en toestemmingen verschaffen, en dergelijke licenties en toestemmingen eveneens verkregen zijn van alle rechthebbende personen van alle websites, zodat Verisign of zijn agent(en) (i) naar eigen goeddunken Malware Scans kan/kunnen uitvoeren; (ii) om gegevens te verzamelen, op te slaan en te verwerken die verkregen zijn uit dergelijke Malware Scans; (iii) om de resultaten van een dergelijke Malware Scan (inclusief alle gegevens daarvan) openbaar te maken aan registrar of zijn agent(en) of aangestelde personen; en (iv) om het resultaat van een dergelijke Malware Scan (inclusief alle gegevens daarvan) te gebruiken in samenhang met de bescherming van de integriteit, veiligheid en stabiliteit van de systemen van Verisign en het register; en

4. ermee in te stemmen dat de resultaten van een Malware Scan waarbij Malware of mogelijke Malware wordt gevonden, niet beschouwd worden als vertrouwelijke informatie of informatie die eigendom is van een dergelijke registrar, registrant of de houder van de rechten.

C. Verisign wijst enige garantie, representatie of convenant van de hand dat bij een dergelijke Malware Scan daadwerkelijk alle Malware gedetecteerd zal worden of dat Verisign verantwoordelijk is voor het in kennis stellen van registrar, een registrant of enige andere persoon of entiteit over enige Malware of het verwijderen van enige Malware van systemen. Registrar en registrant zullen Verisign en zijn partners, leveranciers, verkopers, onderaannemers en ccTLD-registeroperators die services verlenen die gerelateerd zijn aan de Domeinnaam en hun respectievelijke directeuren, hogere aangestelden, vertegenwoordigers, agenten en cessionarissen (“Verisign Affected Parties”) vrijwaren, bescherming bieden en schuldeloos houden van claims, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief redelijk geachte juridische honoraria en uitgaven, als resultaat van of in verband met, om welke reden dan ook, een Malware Scan, het nalaten van het uitvoeren van een Malware Scan, het niet-ontdekken van Malware of het gebruik van enigerlei gegevens van de Malware Scans. Registrar en registrant zullen geen schikking of compromis met betrekking tot een dergelijke vordering voor schadeloosstelling treffen of aangaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verisign Affected Party.

VOORBEHOUD VAN RECHTEN

Verisign behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de registratie van een domeinnaam te weigeren, te annuleren of over te dragen als dit naar eigen inzicht noodzakelijk wordt geacht: (i) om de integriteit en stabiliteit van het register te beschermen; (ii) om te voldoen aan toepasselijke wetten, overheidsregels of vereisten of verzoeken van ordehandhavende instanties; (iii) als een Domeinnaam wordt gebruikt in strijd met dit beleid of enig ander beleid voor wat betreft .tv en .cc en; (iv) in overeenstemming met een proces voor conflictoplossing, of (v) ter voorkoming van aansprakelijkheid, civiel- dan wel strafrechtelijk, van Verisign en aan Verisign gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, functionarissen, directeuren en werknemers. Verisign behoudt zich daarnaast het recht voor om een domeinnaam te vergrendelen terwijl een geschil in behandeling is.

Bijgewerkt op 1 augustus 2011