AANVRAAG LOGO'S EN DOCUMENTEN

Als u een Verisign-logo en/of -merk en/of -auteursrecht wilt gebruiken, vult u de relevante licentieovereenkomst in deze sectie in.


De Verisign-marketingmaterialen, inclusief websites, logo's, afbeeldingen, marketingmaterialen en meer worden door handelsmerk- en copyrightwetten beschermd. Alleen personen en entiteiten met een volledig uitgevoerde licentieovereenkomst mogen gebruikmaken van het intellectuele eigendom van Verisign. Deze vereiste is van toepassing op alle derde partijen, ongeacht of het om gelieerde personen/ondernemingen, bedrijfspartners, klanten of anderen gaat.

Verisign-logo Wilt u een Verisign-logo of een met een handelsmerk beschermde afbeelding gebruiken, vul dan het volgende formulier in om gebruik aan te vragen. We hebben richtlijnen voor logo´s en afbeeldingen (PDF) opgesteld om ervoor te zorgen dat u de Verisign-handelsmerken correct gebruikt. Aanvraagformulier voor licentiëring van handelsmerk
Vooromslag domeinnaambranche in het kort Wilt u een auteursrechtelijk beschermd secundair item gebruiken, zoals Domeinnaambranche in het kort, vul dan het volgende formulier in. Aanvraagformulier voor gebruik van copyright
Documentpictogram Wilt u een auteursrechtelijk beschermd secundair item gebruiken, vul dan het volgende formulier in en voer de titel van het document in om het gebruik ervan aan te vragen. Aanvraagformulier voor gebruik van copyright